2011/08/19 bb-qwz9

Inflytande på riktigt

Inflytande för mig är en process som består utav tre steg; före, under och efter.

Processen före faktiskt inflytande handlar om att formulera behov där man behöver ett perspektiv utav en grupp med människor, t.ex. ungdomar.

Processen under faktiskt inflytande handlar om att den här gruppen människor jobbar med att ge förslag på hur man kan fylla detta behov. Denna process är i sig indelad i tre steg: gruppdynamik, idéutveckling och produktion. Denna metod resulterar dels i sammanhållning, vilket leder till att gruppmedlemmarna arbetar effektivt och att de känner att de kan lita på att gruppen tillsammans arbetar mot att genomföra uppdraget.

Processen efter handlar om att beställarna tillsammans med den grupp som jobbat vad, hur och när man ska inplementera vilka idéer i verksamheten. Gruppen får alltså vara med och se vad som händer med idéerna, vilket gör att gruppen känner att arbetet är värt något och de bidrar till förändring.

Det är mitt perspektiv på faktiskt inflytande och hur man ger ungdomar chansen att påverka sin vardag, på riktigt!

/Mathias Andersson, utbildare och inflytandepilot

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.