2017/03/01 bb-qwz9

Inslag i Nyhetsmorgon om en trygg skola

Idag var jag med i Nyhetsmorgon för att prata om otryggheten i skolan. Skolinspektionen, som är en myndighet som granskar Sveriges skolor, släppte nyss en rapport som visar några siffror som jag tycker är skrämmande. Här är några saker som de kom:

  • 12% av eleverna i årskurs nio känner sig otrygga i skolan.
  • Var fjärde elev tycker inte att skolan jobbar aktivt med att förhindra kränkande behandling.
  • 61% av eleverna har inte fått möjlighet att påverka skolans ordningsregler.
  • Nästan hälften av eleverna svarade att de inte har inflytande över undervisningen.

Om vi tar en kik på skollagen ser vi att det är en lagstadgad rättighet för alla elever att vara med i utformningen av skolans ordningsregler, och ha inflytande över undervisningen. Någonting i skolan är fel när det fortfarande ser ut såhär.

Vi måste börja jobba med elevinflytande på allvar. Rektorer måste öppna ögonen och se vikten av en skoldemokrati och att ha en stark elevorganisering på skolan. Det är viktigt att tillsammans, lärare, elever och rektor komma fram till hur man ska skapa en bra struktur för elevinflytande och elevråd på skolan. Lärare måste få resurser, tid och stöd för att kunna jobba med elevinflytande i undervisningen.

Elevhälsan måste också förbättras. Vi kan inte ha skolor där lärare får hoppa in som skolsköterskor och kuratorer, som det många gånger blir idag då det saknas personal i elevhälsan. Idag är det inte ovanligt att elevhälsoteamet bara har möjlighet att släcka de värsta bränderna, inte att förhindra dem. Varje skola måste ha ett starkt elevhälsoteam som kan jobba förebyggande och hälsofrämjande, för att elever ska må bra och känna sig trygga i skolan.

Nu ska jag åka iväg på förbundsstyrelsemöte i fem dagar, ett långt men viktigt möte för organisationen där det ska visioneras, analyseras och blickas framåt. För än finns det många utmaningar kvar i skolan, och otryggheten för elever är tyvärr bara en av dem.

/Julia Lindh, förbundsordförande

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.