2017/05/17 Sveriges elevråd - SVEA

Internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi – satsa på sex- och samlevnadsundervisningen!

Idag är det den 17e maj vilket innebär att det är den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. Därför vill vi i Sveriges elevråd – SVEA uppmärksamma den viktiga roll som skola kan spela, kanske främst förebyggande men även upprätthållande arbetet mot kränkningar av HBTQ+-personer.

Skolan har ett uppdrag att forma demokratiska samhällsmedborgare. En viktig del i detta är naturligtvis att bygga en värdegrund som genomsyras av respekt och förståelse för sig  själv och för sina medmänniskor. I det arbetet är en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning en otroligt viktig nyckel. En nyckel som idag många gånger är långt ifrån att användas till sin fulla potential.

Kunskap ger förståelse. Oavsett om det är förståelsen för din egen identitet eller om det är för kompisens sexuella läggning så är kunskapen många gånger avgörande. Bristerna i skolans undervisning kan vara direkt kränkande, men de kan också innebära att förståelsen uteblir vilket kan vara en viktig faktor till att många blir utsatta eller diskriminerade. Fruktansvärt, vidrigt och onödigt. Det är ungefär så det kan beskrivas.

Vi vet att många elever upplever att deras sex- och samlevnadsundervisning är undermålig. Vi får höra många historier från elever som berättar hur de knappt haft någon sex- och samlevnadsundervisning överhuvudtaget. Vissa har haft men materialet de använde sig av var utdaterat eller att läraren inte riktigt kunde lyfta ämnen på ett bra och tryggt sätt.

Andra berättar om hur de endast pratat om hur barn blir till och hur en kan skydda sig mot könssjukdomar. Inget om sexuella läggningar, inget om identitet och inget mer om relationer än att det är bra om mamman och pappan stannar tillsammans, för barnens skull. Alla exempel visar på en bristande, onyanserad och exkluderande undervisning.

Sveriges elevråd – SVEAs medlemmar har förstått potentialen i ämnet och anser att det är väldigt prioriterat att det satsas på sex- och samlevnadsundervisningen. För att stärka undervisning ser vi tre väsentliga utvecklingsområden:

  1.      Ansvar måste förtydligas. Sex- och samlevnad ska enligt styrdokument ingå i     flera ämnen i både högstadiet och gymnasiet.  Detta är något som förvirrar både lärare och elever. Vem är det som har ansvar för att lära ut vad och vad ska eleverna få lära sig? Tydligheten är viktig för att säkerställa likvärdighet mellan olika skolor.
  2.     Lärares kompetens måste höjas. Återigen, sex- och samlevnadsundervisningen ska ingå i flera ämnen, ändå är det ett perspektiv som ofta saknas i lärarutbildningen. Vi tror att för att lärare ska kunna diskutera frågorna krävs kompetens. Därför vill vi se att ett normkritiskt sex- och samlevnadsperspektiv tas upp i alla relevanta lärarutbildningar och att redan aktiva lärare fortbildas.
  3.     Materialet måste uppdateras. Det måste finnas uppdaterat och forskningsbaserat material för den normkritiska sex- och samlevnadsundervisning tillgängligt för alla lärare och elever.

Vi tror att genom att stärka undervisningen på ovan nämnda områden så skulle skolan i mycket större utsträckning än idag vara en viktig faktor för att minska homofobi, transfobi och bifobi i vårt samhälle.


Julia Lindh 

Ordförande, Sveriges elevråd – SVEA

Jakob Amnér
Vice ordförande, Sveriges elevråd – SVEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.