2017/02/03 bb-qwz9

Julia Lindh på Forum Jämställdhet

Hej!

I onsdags var jag på konferensen Forum Jämställdhet i Örebro och stod i en panel för att diskutera jämställdhet i skolan. Tillsammans med en lektor i pedagogik, en för- och grundskolechef och utbildningsministern diskuterade jag hur vi genom jämställdhet kan nå nya höjder i skolan och hur olika resurser det finns till att jobba jämställt i skolan. Mycket spännande samtal!

Jag pratade mycket om hur otroligt mycket engagemang det finns hos elever kring jämställdhetsfrågor, både i samhället men också på sina skolor. Det är viktigt att vi pratar normer och könsroller i skolan, och ser till hur det ser ut på våra skolor idag, bör vi förändra de normer vi har?

Vår fokusfråga ”En normkritisk sex- och samlevnadsundervisning” var förstås väldigt relevant och en viktig del i debatten. Att prata om normkritik och få kunskap om det är en viktig förutsättning för att bygga en trygg och inkluderande skola.

Slutligen var det väldigt roligt att utbildningsminister Gustav Fridolin använde vår retorik kring de frågor som vi jobbat extra mycket med de senaste åren. Han lyfte nämligen en tillgänglig elevhälsa och en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning som viktiga framgångsfaktorer för en jämställd skola.

Roligt att se att elevernas röst tas på allvar i den här debatten!

Nu går jag snart på helg med en bra känsla i magen, på måndag fortsätter vi jobba för en bättre och mer demokratisk skola!


Paneldeltagarna:

Mia Heikkilä, lektor i pedagogik Mälardalens högskola
Elisabeth Fjällström, för- och grundskolechef Piteå kommun
Julia Lindh, Förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA
Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP)

Bild: Utbildningsdepartementet https://twitter.com/Utbdep/status/826794298821791745

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.