2018/05/04 bb-qwz9

Kompisambassaden – ett projekt av elevrådet på Prolympia Virserum

Så skapades Kompisambassaden: KA

Prolympia Virserums rektor bad elevrådet att diskutera hur vi kunde vara med och bidra för att öka tryggheten på skolan. De gav förslaget att äldre elever skulle vara ute på rasterna för att aktivera framförallt de yngre eleverna, med syfte att öka tryggheten på rasten. Då Kompisambassaden (KA) vill nå ut till alla elever på skolan gav elevrådet även förslag om att presentera skolans Likabehandlingsplan för alla elever på Prolympia Virserum,  då skolan arbetar språkutvecklande. Så började de första pusselbitarna av Kompisambassaden läggas på plats. 

I början av vårterminen 2018 besökte Tina Thörner skolan och kallade skolans blivande KA-medlemmar till det första mötet. Under detta möte fick vi läsa igenom skolans likabehandlingsplan för att lära oss viktiga begrepp som har med arbetet att göra. Vi fick senare en utbildning i Likabehandlingsplaner av vår kurator Cassandra.

Tina Thörner blev vår coach tillsammans med vår rektor Tina Bågenhammar, enhetschef Frida Kullberg och kuratorn Cassandra Klettner. Carin Närklin Andersson, pedagog på skolan har gått en kurs i “balanserade barn“. Hon utbildade även KA  i lek & rastaktivitet.

Efter det började den nyformade gruppen fundera på idéer om hur vi skulle kunna nå ut till alla skolans klasser. Vi valde att göra en presentation till alla stadier, samt en till pedagogerna. Arbetet sattes igång när vi gick ut med den första presentationen till skolans pedagoger. Presentationen visade KA:s uppdrag och vision. Pedagogerna visade sitt stöd och uppmuntrade till vårt fortsatta arbete med KA. Dagen efter var det dags att visa en kort film där vi berättade om starten och syftet med KA och filmen visades i alla klassrum under skolans öppna hus, för att sprida syftet även till vårdnadshavare.

Efter det var det dags att gå ut med presentationerna till eleverna på skolan. Vi började med de yngsta och presentationen blev enormt lärorik för barnen. Sedan var det dags att köra presentationen för de äldre. Här hoppades vi på samma resultat som vi hade fått innan, och så blev det. 

Vi arbetar med att alla ska känna sig trygga i skolan och att kränkningar inte hör hemma någonstans. KA vill få alla medvetna om vad de har för rättigheter och vad det kan få för konsekvenser att kränka någon. Vårt mål är se vad andra barn och ungdomar tycker om språkbruk mot andra i deras omgivning och vi vill få ungdomar att få bättre förståelse över vad kränkande behandling kan leda till.

Målet med KA är att alla ska komma till skolan och känna att de kan vara sig själva och känna trygghet, att man ska känna att det finns någon som hjälper dig när du behöver. Vårt absolut största mål är att vi tillsammans visar nolltolerans mot kränkande behandling. Vi vill nå ut till andra skolor i Sverige, helst så många som möjligt, för att få en svensk skolmiljö med mer trygghet. Vi vill att alla ska få en bild av konsekvenserna när någon blir utsatt. Kort om vårat mål är helt enkelt ”Trygghet, gemenskap och nolltolerans mot kränkande behandling”.

 Mot bakgrund av ovanstående är Kompisambassaden således även viktiga Prolympiaambassadörer, som aktivt arbetar för att leva upp till våra värdeord: Trygghet, Kunskap, Idrott och Hälsa.

Prolympia Virserums likabehandlingsplan kan ni läsa här: Likabehandlingsplan_NCIVAB_2018.pdf

– Lovisa Österberg, ordförande Kompisambassaden, Anes Asic, förslagsledare Kompisambassaden & Johanna Nilsson, ledamot Kompisambassaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vill ditt elevråd också skriva om något av era grymma projekt? Hör då av er till medlem@svea.org!