2012/03/05 bb-qwz9

Konflikthantering: PKÅ-metoden

[PREZI] PKÅ står för Problem, Konsekvens och Åtgärd och är en inom Sveriges Elevråd – SVEA en metod för problemlösning. Här lär ni er via en Prezi-presentation hur man börjar med identifieringen av ett problem och kommer fram till åtgärder för att lösa problemet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.