2017/01/31 bb-qwz9

Kräv din rätt!

Mörka korridorer, klassrum med dålig luft, stress, bristande stöd och kränkningar är inte ovanliga företeelser i den svenska skolan. Tvärtom är detta snarare regel än undantag, och när elever lyfter problemen viftas det många gånger bort som gnäll.

Men faktum är att elever enligt lag har rätt till en bra arbetsmiljö. Elever har rätt till det stöd de behöver i skolan, elever har rätt att inte bli kränkta och elever har rätt till inflytande i skolan.

Sveriges elevråd – SVEA:s Elevers Rättigheter-grupp kämpar för att värna elevers rättigheter och upplysa elever om deras rättigheter. Vi har tagit fram dessa snygga och viktiga affischer, som du kan ladda ner, skriva ut och tapetsera din skola med.

     

Med detta hoppas vi kunna skapa engagemang, och vill uppmana elever till att gå ihop på sina skolor. För det är just genom detta, när vi känner till våra rättigheter, går ihop och tillsammans kräver våra rättigheter som den stora förändringen sker.

För en bättre och mer demokratisk skola,

Elevers rättigheter-gruppen

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.