2016/07/06 Sveriges elevråd - SVEA

Kristdemokraterna- De konkreta förslagen saknades

Det är onsdag och fjärde dagen av almedalsveckan. Dagens talare var Kristdemokraternas partiledare: Ebba Busch Thor. I hennes tal berörde hon många områden. Allt från lag och ordning till intergration, jobb och vård. Stort fokus låg, i kristdemokratisk anda, på familjen, där Busch Thor menade att trygga familjer ger ett tryggt samhälle. Busch Thor tog även

upp ämnet skola. Där talade hon om likvärdighet och vikten av att tro på alla elever oavsett ursprung som en viktig del av intregration för nyanlända. Vi blev positivt överraskade eftersom vi är övertygade om att alla växer med förtroende, men även eftersom vi inte sett det fokuset i Kristdemokraternas skolpolitik tidigare.

Vi saknade några saker i Busch Thors talet. Hon lade stor vikt vid “trygga familjer”, men hur ska familjerna kunna vara trygga när var tionde elev inte känner sig trygg i skolan? Detta gav Bush Thor inga svar på. Vi saknade även konkreta, mer omfattande förslag för skolan- en attitydförändring är bra men det krävs mer.

Sammanfattningsvis är vårt omdömme av talet utifrån ett skolperspektiv att kristdemokraterna är på rätt väg men inte når ända fram.

 

Anton Larsson– Ordförande Sveriges elevråd-VÄST

Melinda Kandel– Arbetsgruppledare för Elevers Rättigheter-arbetsgruppen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.