2018/04/11 bb-qwz9

Lanseringsfrukost för skolpolitiska programmet

Under tisdagen den 10:nde april arrangerade Sveriges elevråd – SVEA ett frukostseminarium för att lansera vårt skolpolitiska program. Programmet som antogs enhälligt efter gedigna diskussioner på Elevrådskongressen 2017, har nu fått en snygg layout och vi vill sprida det till så många aktörer som möjligt.

Under seminariet gick Förbundsordförande Jakob Amnér igenom programmet del för del och svarade på frågor från åhörarna.

”Det skolpolitiska programmet är det vi baserar all vår politik på och är därmed ett otroligt viktig dokument. Det är också skönt att det har en sådant stöd i vår medlemsbas, vilket gör oss till en legitim elevröst!” – Jakob Amnér.


Vill du läsa mer om det skolpolitiska programmet? Kika in här:

Skolpolitiska programmet