2016/10/28 bb-qwz9

Lär känna Sveriges elevråd – SKÅNEs nyvalda styrelse

Efter en oerhört produktiv och givande Regionskongress med fantastiska elevråd från hela Skåne, kunde en vi som en nyvald styrelse gå ut genom dörrarna på Arena 305 i Malmö med stort engagemang och glädje. Med Nathalie Bredberg i spetsen som nyvald Regionsordförande, Emma Arvidsson som Vice Regionsordförande samt ledamöterna Edvin Dribe och Vija Priedite, kunde man redan ana den energi och vilja att hjälpa Skånes elever som fanns i den nya styrelsen. Regionsstyrelsen har redan träffats tre gånger, och är fast besluten om att mycket kommer att bli gjort under året som kommer.

Fokusfrågan för året, att främja och stärka elevråd i Skåne, kommer att implementeras med att vi aktivt kommer att arbeta med expansion inom regionen men även i att ge fler föredrag, seminarium och anordna lättillgängliga lokalutbildningar för att just stärka elevrådare i deras arbete.

Regionsordförande Nathalie Bredberg har under föregående verksamhetsår suttit som ledamot i regionsstyrelsen och har tidigare även varit ordförande för Frostaskolans elevråd. Hon har tidigare erfarenheter av påverkansarbete, då hon drev praktikfrågan under hennes tid i Frostaskolans elevråd. Hon är driven, positiv och har ett stort engagemang för elevrådande och kommer sträva efter ett större samarbete mellan elevråden i Skåne. Hon har även kunskaperna att förverkliga årets fokusfråga. Förrutom intresset utav elevrådande så spelar hon även fotboll och går första året i gymnasiet. Hon ser framemot ett händelserikt år med träffar, elevrådsbesök, påverkansarbete och att välkomna nya medlemmar.

Vice regionsordförande Emma Arvidsson sitter även som ordförande i Frostaskolans elevråd. Emma satt tidigare som vice ordförande när Nathalie var ordförande i elevrådet och är därav van vid att driva projekt tillsammans med Nathalie. Hon är insatt i praktikfrågan och har deltagit i möten och seminarium angående PRAO-frågan. Hon har ett stort engagemang i elevråd! För henne är samarbetsfrågan viktig då det är med hjälp av samarbete man kommer längst! Hon hoppas på att kunna ta regionen ytterligare ett steg längre!

Ledamoten Edvin Dribe, som tidigare suttit som både Generalsekreterare och Ordförande i Gunnesboskolans Elevråd, inser vikten av regionala samarbeten och utbildningar för elevråd. Under förra året, då han befann sig i USA, samlade han på sig flertalet erfarenheter, både inom elevrådande, men även inom projektledning och retorik. Att se till att regionen aktivt expanderar är viktigt för att elevråden skall utvecklas, och att deras medlemmar och ledare är kompetenta och drivna att utföra sitt arbete.

Vija Priedite, också ledamot i Regionsstyrelsen, sitter i Bryggeriets gymnasiums elevråd och har tidigare anknytningar med Sveriges elevråd – SKÅNE. Hon har även varit på ett flertal utbildningar för elevråd.

Vi i styrelsen är övertygade om att verksamhetsåret 2016/2017 kommer bli väldigt produktivt och givande. Med många stora planer i åtanke, kommer den tillträdande styrelsen göra sitt allra bästa för att se till att Skånes elevråd kan utvecklas och expandera på bästa möjliga sätt. Med andra ord, den nya styrelsen har ett sådant driv och engagemang, att förbättringsarbetet kommer att kunna ta stor fot inom kort och stora framsteg väntar.

Tillsammans förändrar vi skolskåne!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.