2016/08/26 bb-qwz9

Lärarbristen slår hårt mot förväntasfulla elever

För många förväntasfulla elever finns det nu i samband med skolstarten en stor osäkerhet kring lärarna. Kanske har flera bytts ut, favoritläraren kanske är borta eller så kanske det inte längre finns tillräckligt många lärare på skolan. Bristen och konkurrensen som uppstår ger stor omsättning och många lärare byter skola eller försvinner helt från yrket i försök att förbättra sin arbetssituation.

Resultatet blir att elever möter en verklighet som kantas av osäkerhet och stress. Medlemmar i Sveriges elevråd – SVEA berättar hur elever från gymnasieskolan som tog studenten i våras, värvas för att arbeta på högstadieskolan bredvid i brist på legitimerade lärare. Högstadieeleverna kommer omöjligen ha samma förutsättningar att lyckas under sådana premisser.

Lärarlegitimationerna är en garanti på att läraren i fråga har kompetens och förmåga att planera och genomföra sin undervisning samt att bedöma elevers förmågor. Outbildade är aldrig en godtagbar lösning. När det nu i höst kommer saknas tusentals legitimerade lärare kommer inte alla elever garanteras en kvalitativ undervisning och rättssäkra betyg. Något som kommer att öka elevers stress, ohälsa och i sin tur ge sämre resultat.

Ämnet diskuteras i riksdagen, TV, tidningar och sociala medier. Många har samma problembild och snarlika lösningar. Ändå kvarstår problemet. Vi står inför en allvarlig situation som kommer slå hårt mot eleverna i första hand och hela samhället i andra hand, om inte åtgärder som ger resultat genomförs. Vi ser tre nödvändiga åtgärder för att göra skolan till en attraktiv arbetsplats för både lärare och elever.  

  1. Flera vägar in i läraryrket.

I samhället finns det många människor som besitter mycket kompetens som med enkelhet skulle kunna utnyttjas för skolans räkning. Forskare, doktorander eller yrkesaktiva i andra yrkesgrupper som enbart skulle behöva en kompletterande pedagogisk utbildning för att kunna utföra samhällets viktigaste arbete.  

  1. Höj lärarstatusen.

För att kunna locka tillbaka, locka till sig nya och för att få lärare att stanna i yrket krävs åtgärder. Som det är idag så är yrket alldeles för stressfyllt, det är för många administrativa arbetsuppgifter, lönerna är låga och möjligheten att utvecklas i yrket är begränsade. Alla områden måste åtgärdas för att tillsammans ge yrket den status det förtjänar.

  1. Sluta svartmåla skolan

Förväntningarna på elever, lärare och skolledare är i princip obefintligt. Skolan skrivs ned om och om igen i nästan alla sammanhang som den behandlas. För att vända skolans negativa utveckling, locka till sig lärare och för att motivera elever krävas att skolan behandlas med respekt och får vara den viktiga instans som den faktiskt är. Vi måste motarbeta skolans dåliga rykte och skapa förväntningar om att kunskap är något viktigt.

Skolan står inför en kris och det är samtidens elever och framtidens samhälle som blir de stora förlorarna. Åtgärder får inte längre lysa med sin frånvaro.

 

Julia Lindh

Förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA

Jakob Amnér

Vice förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.