2016/07/03 Sveriges elevråd - SVEA

Liberalerna – pajkastning och få lösningar

Söndagen den tredje juli 2016, klockan 19:00 drog årets Almedalsvecka igång med Liberalernas partiledartal. Jan Björklund
inledde med att berätta att han skrivit ett första tal där han skulle prata om bl.a. skola, men ändrade sig och fokuserade istället på EU:s vikt kopplat till Brexit. Han talade om mycket men skolan nämndes endast i förbifarten. Det lilla fokus på skolan lades på lärarbristen och PISA-resultat. Björklund kommenterade bl.a att statusen på läraryrket bör höjas och att kraven för att komma in på lärarutbildning skärpas, för att lösa lärarbristen. Vi tyckte inte att han kom med någon konkret lösning eller något bra förslag, utan det kändes som att han bara konstaterade redan konstaterade saker och levde på gamla meriter. Vi upplevde också att han la väldigt mycket vikt på att kritisera andra och påpeka fel andra gjort, istället för att försöka se vad som tillsammans kan göras. Vi vill se mer fokus på skolan, fler omfattande lösningsförslag och inte bara se att skolpolitik som ett politiskt slagträ.


Ellen Öman – vice ordförande Sveriges elevråd – SKÅNE

Emil Wellander – Förbundsstyrelseledamot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.