2017/08/22 Sveriges elevråd - SVEA

Lösningarna för lärarbristen måste ge effekt nu!

Många förväntansfulla elever kommer i samband med skolstarten möta en stor osäkerhet kring lärarna. En skola som inte kommer kunna möta, ge en jämlik och rättvis utbildning åt alla elever kommer vara en verklighet för många. Bristen på lärare är ett svårt problem men elever idag förtjänar precis som alla andra en bra skolgång.

Likvärdigheten brister, den psykiska ohälsan är hög och kunskapsnivåerna är låga. Så kan många av skolans problem sammanfattas. Den kanske mest centrala lösningen för att komma tillrätta med detta är att det finns tillräckligt med personal med rätt kompetens på rätt plats. Att det finns tillräckligt med lärare innebär att mer tid kommer kunna ges till elevernas undervisning. Det är i särklass den viktigaste lösningen för att stärka svensk skola.

Vardagen eleverna nu möter kantas av osäkerhet och stress. I debatten framförs och diskuteras ofta långsiktighet samt framtidslösningar. Det är bra och viktigt men det räcker inte. Det verkar ofta som att politiker och andra debattörer glömmer av eller prioriterar ner de elever som går i skolan just nu. Vi har medlemmar som uttrycker en stor oro och irritation över att de känner sig utlämnade och övergivna. Att deras skolgång och framtid inte tas på allvar.

Att varningssignaler började ramla in redan 2011 om den kommande lärarbristen och att den inte långt senare började märkas av runt om i landets skolor verkar ha passerat många makthavare. Vi kan också konstatera att om det ska dröja så långt som till 2025, som vissa påstår, innan lösningarna för lärarbristen börjar ge verka kommer massvis med årskullar och tusentals elever att ha gått igenom skolan utan berättigade förutsättningar att lyckas nå sin fulla potential.

Många lösningar diskuteras. Trots att det verkar finns en samstämmighet mellan olika aktörer och makthavare händer det väldigt lite som ger effekt för våra medlemmar som nu återvänder till sina klassrum. De kortsiktiga lösningarna lyser något med sin frånvaro men existerar i liten skala bland förslagen. Ett av dessa är att införa tjänsten lärarassistenter, som ska ha en roll att lyfta den administrativa bördan från lärare. Även om det tagits in 128 studenter till ett ettårigt program till lärarassistenter på 7 olika folkhögskolor i landet så är det långt ifrån att täcka behoven. Mer måste göras.

Förstå oss rätt. Vi vill inte se massor av påskyndade reformer utan grund som formar någon sorts lapptäcke över skolan. Vi vill se en mångfacetterad debatt som angriper problemen från flera håll. Vi vill att långsiktiga, välgrundade och gärna blocköverskridande uppgörelser genomförs för skolan. Men vi vill också se att satsningar som har brett stöd genomförs och att ansvar tas även för att dagens elever får bra förutsättningar i skolan.

Skolan är i en kris och det är dagens elever och framtidens samhälle som blir de stora förlorarna. Åtgärder får inte längre lysa med sin frånvaro.

 

Julia Lindh, förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA