2019/01/28 bb-qwz9

Lyft frågan om elevers rättigheter på er skola!

Rättighetsgruppen är en liten grupp som inte liknar någon av de andra. Istället för att vara inriktade på ett specifikt arbetssätt får vi göra allt möjligt – vi närvarar vid nationella träffar, håller i föreläsningar, svarar på elevmail från hela Sverige och skapar kampanjer – allt med ett underliggande fokus på elevers rättigheter, vilket är den fråga som är viktigast för oss!

Våra 5 bästa tips!

Vi har 5 tips på hur ni också kan jobba med elevers rättigheter på er skola. Det förebyggande arbetet är viktigt för att skolan ska bli en bättre plats för alla.

Hitta ert engagemang!
Vad vill ni förändra? Ett orättvist betygssystem? Otillgänglig elevhälsa? Dålig arbetsmiljö? När ni kommit fram till vad ni bryr er om är det mycket lättare att fortsätta arbetet. Är det svårt att veta var ni ska börja kan ni använda en av Sveriges elevråd – SVEAs fokusfrågor. Elever måste må bra för att lyckas! och Tilltro till betygssystemet sätter kunskap i fokus!

Engagera fler!
Med samarbete kommer vi längst. Om ni engagerar alla elever på skolan kommer det bli ännu lättare att påverka skolledningen. Skriv ut affischer och beställ material från Sveriges elevråd – SVEA för att uppmärksamma de rättigheter som ni har.

Lär dig lagen!
Utbildning och kunskap är nyckeln för utveckling, det är viktigt att ni känner till era rättigheter. Skriv in i elevrådets stadgar att ni ska värna om elever rättigheter. Gå på utbildningar om elevdemokrati och utbilda även klasserna om deras rätt att påverka!

Vuxenutbildning!
Många gånger när skolpersonal kränker elevers rättigheter är det för att de inte vet vad som står i lagen. Prata med rektorn och be hen att beställa en vuxenutbildning från Sveriges elevråd – SVEA.

Temadag!
För att verkligen nå ut till alla på skolan kan ni anordna en temadag fullspäckad med aktiviteter. Kanske kan ni börja dagen med en föreläsning för hela skolan och fortsätta med en tävling? Skriv sen ett inlägg här på engagerad.se och berätta för andra elever hur ni gjorde.

Lycka till!

Rättighetsgruppen – Karin, Alva och Agnes