2018/03/05 bb-qwz9

Manifestation – FATTA!

Under söndagen arrangerade organisationen FATTA en manifestation, med anledning av det lagförslag om en samtyckeslag som regeringen sagt sig vilja införa. Under manifestationen deltog vår förbundsordförande Jakob Amnér, för att lyfta vikten av att lagstiftningen också kompletteras med att skolan arbetar aktivt med förebyggande åtgärder, men också agerar när någon utsätter en annan person för ett sexuellt övergrepp.

Detta är vad Jakob sa:

Inte bara är skolan den fysiska plats där flest sexuella övergrepp och kränkningar förekommer, det är också så att de allra flesta som går i skolan inte är myndiga. Samtidigt ser vi hur övergrepp och kränkningar varje dag normaliseras, ignoreras och prioriteras bort. Det ses som pojkstreck, bortförklaras som omtyckande eller helt prioriteras ner. Detta måste få ett slut. Skolor har en skyldighet att agera och när agerandet uteblir ökar skadan, förtroendet minskar och tystnadskulturen tar ny mark. Nolltolerans mot sexuella övergrepp och kränkningar ska inte vara något en skola skryter med, det ska vara en reell verklighet på alla skolor, alltid! 

Förutom nolltoleransen behöver vi också en attitydförändring. Vi ska motverka de destruktiva man- och machonormer och skapa en samtyckeskultur. Vi vet att 97 % av alla förövare är män. Det är dags att lägga ansvaret där det hör hemma.  

Lagstiftat samtycke är en del. För att komplettera tror vi skolan har en viktig roll.

Sex- och samlevnadsundervisningen är viktig. Vi tycker att det är helt befängt att elever idag får lära sig koka potatis, men att det inte är en garanti att elever får lära sig vad samtycke innebär och var gränser för ett sexuellt övergrepp går. Idag är det eldsjälar, några få lärare som brinner för frågorna som kanske lyfter och diskuterar samtycke med sina elever. Så ska det inte vara. Att uppfatta, urskilja och respektera är något alla elever ska lära sig.

För att nå detta måste vi ge lärare bra förutsättningar för att bedriva undervisningen. Utbildning och uppdaterade material är viktigt och vi tror också att läroplanen måste förtydligas. Som det är idag att alla har ansvar gör att många gånger är det ingen som tar ansvar för undervisningen. Tydliggör ansvaret och förtydliga att samtycke, normer och identitet ska ha en betydande roll från ett tidigt stadium.

Det måste också finnas en tydlighet för elever vart de kan vända sig. Maktrelationer i skolan gör att det inte alltid är bekvämt att samtala med sin lärare eller rektor. Elevhälsan måste därför finnas tillgänglig och vara med i det förebyggande arbetet. Att elevhälsan får mer resurser är avgörande, men också att det införs maxtak för hur många elever varje person  i elevhälsan ska få ansvara över.

Skolan måste också börja lyssna in och ta elever på allvar. Både i det förebyggande arbetet och när situationer uppstått. Allt annat är ett fruktansvärt svek.

Skolan är en del av samhället och skapar på många sätt förutsättningarna för det samhälle vi lever i. Skolan måste därför fatta att sexuella övergrepp är verkligt och att samtycke måste in i undervisningen!

Tack!