2017/05/19 Sveriges elevråd - SVEA

Mer elevinflytande i skolan

Tredje och sista inlägget!
Ett utökat och kvalitetsmässigt stärkt elevinflytande är en viktig grundfråga för oss i Sveriges elevråd – SVEA. Under vår nationella utbildningshelg, Use Your Voice, skrev representanter från flera olika elevråd om sin bild av elevinflytande och vad de anser måste göras för att det skall förbättras. I en serie av inlägg kommer vi under de kommande veckorna att publicera dessa texter här på Engagerad.se. 

“I dagens skola fattar de vuxna en stor del av alla beslut antingen själva eller med mycket liten mängd input från eleverna. Detta trots att det inte är lärarna som ska utbildas och förberedas inför livet. För är det inte trots allt eleverna som vet bäst hur de själva fungerar och lär sig?

Enligt en studie av Unicef gjorde elevinflytande att både eleverna och lärarna blev mer nöjda med skolan, samt att skolmiljön förbättrades och att eleverna fick ett mer etiskt förhållningssätt. (https://blog.unicef.se/2015/05/10/skolkrisen-far-inte-leda-till-kompromisser-om-barns-rattigheter/)

Ett vanligt tankesätt är att unga är ansvarslösa, inte kan fatta beslut och att de inte har något konsekvenstänk. Detta kan till viss del vara sant i början, men det fina med elevinflytande är att eleverna får större erfarenhet av att ta beslut och förbereds även inför resten av livet, vilket trots allt är en av huvudpelarna i skollagen.

Alltså finns det en stor mängd fördelar som kommer med större elevinflytande, vilket är anledningen till att det borde främjas och stöttas inom Sveriges skolsystem”

– Eleverna Rasmus Beck Elevrådet på NTI-gymnasiet i Lund, Ilma Ajanovic Kunskapsskolan i Norrköpings elevråd och Sebastian Simonsson Ugglumsskolans elevråd!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.