2017/05/05 Sveriges elevråd - SVEA

Mer elevinflytande!

Ett utökat och kvalitetsmässigt stärkt elevinflytande är en viktig grundfråga för oss i Sveriges elevråd – SVEA. Under vår nationella utbildningshelg, Use Your Voice, skrev representanter från flera olika elevråd om sin bild av elevinflytande och vad de anser måste göras för att det skall förbättras. I en serie av inlägg kommer vi under de kommande veckorna att publicera dessa texter här på Engagerad.se. 

“Vi är elever som tycker att elever har för lite inflytande över sin skolgång. De flesta beslut som gäller oss tas utan att vi är delaktiga och har möjlighet att uttrycka våra åsikter kring beslutet. Lärarna bestämmer t.ex. om examinationer utan att ta hänsyn till elevers olika behov eller prov i andra ämnen. Detta bidrar till att elever blir mer stressade och mår dåligt. 

Vårt förslag på en lösning är att införa en schemalagd tid då elever har möjlighet att framföra sina åsikter och diskutera dessa med en lärare. Vi tror att fler elever kommer att gå sina röster hörda om det finns en avsatt tid då lärarna måste lyssna och ta till sig. Vi tror även att fler kommer våga ta plats under en tid då de dessutom kan backas upp av sina klasskamrater.

Om eleverna får vara med och påverka sin utbildning blir man mer engagerad och ansvarstagande. detta kommer även förbättra elevernas prestation i de övriga ämnena.

Men då frågar man sig om detta kommer ta onödig tid från skolan? Visst, det blir kanske en extra halvtimme i veckan men vi tror att eftersom eleverna lär sig ta mer initiativ och blir mindre stressande kommer de att jobba effektivare och därmed ta igen det.

En skola med mer elevinflytande kommer leda till mer engagerade elever som jobbar hårdare och trivs bättre.”

– Stina Ohlsson Folkungaskolans elevråd 7-9, Saga Berhin Stora Hammars elevråd, Tilda Kjellström
Ölandsfriskolas elevråd och Sunwhite Aman Vasaskolans elevråd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.