2018/02/15 bb-qwz9

MeToo – Vad kan skolan göra?

Den 14 februari arrangerade RFSU en konferens som lyfte fram Metoo-uppropen kopplade till skolan och det fördes diskussioner om lösningar. Under konferens deltog bland annat utbildningsminister Gustav Fridolin som gjorde ett vallöfte om att arbeta för en sex- och samlevnadsundervisning som är jämlik för alla elever, vilket vi ser som en stor vinst!

Under konferensen stod förbundsordförande Jakob Amnér i ett panelsamtal tillsammans med Hans Olsson, Matz Nilsson och Teresa Fernandez Long och diskuterade just lösningar för problemet med sexuella trakasserier på skolor. Jakob lyfte vikten av en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning, att alla skolor bör ha absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp, en tillgänglig och förebyggande elevhälsa, att elever inkluderas ordentligt i värdegrundsarbetet och att skolor aktivt arbetar för att motverka destruktiva maskulinitetsnormer.

”För att komma tillrätta med problemet måste skolan arbeta långsiktigt, men också agera varje gång ett övergrepp sker, allt annat är ett svek mot individen” – Jakob Amnér


Se panelen via länken:

https://urskola.se/Produkter/205218-UR-Samtiden-Me-too-Vad-kan-skolan-gora-Framtidens-sexualundervisning-i-skolan