2016/07/08 Sveriges elevråd - SVEA

Miljöpartiet – skolan i samhället

Fredag och veckan börjar verkligen lida mot sitt slut. Idag var det dags för miljöpartiet och debutanten Isabella Lövin att hålla tal i Almedalen. För en gångs skull fick vi höra ett positivt tal, något som lyst med sin frånvaro denna vecka. Lövin pratade om det gröna samhällsbygget, samt visionen om framtiden. Något annat som också skiljer Lövins tal från föregående talare var att skolan lyftes och inkluderades som en del i samhällsbygget. Många som pratar om skolan lyfter det som en separat del, vilket blir underligt, då skolan spelar en avgörande roll. Exempelvis pratar språkröret om utbildning som en pusselbit i den långsiktiga globala utvecklingen.

Konkreta förslag för skolan saknades tyvärr. Det är synd eftersom Lövin lyfter den utbredda problematiken med psykisk ohälsa och stress som många gånger påbörjas i skolan. Det är bra att problematiken uppmärksammas, men det är tråkigt att lösningar inte presenteras i talet.

Emil Wellander – Förbundsstyrelseledamot
Jakob Amnér – Vice Förbundsordförande

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.