2015/07/03 Sveriges elevråd - SVEA

Moderaterna – Skolan är den verkliga grunden!

Idag var det dags för ännu en debut i Almedalens talarstol – nämligen Moderaternas Nya partiledare, Anna Kinberg Batra. Talet var väldigt inriktat på jobb, och framförallt då våra allra första jobb. Trots att det pratades mycket om förutsättningarna som krävs för att bli anställd i dagens samhälle, såsom att kunna språket, nämndes skolan mycket vagt. Vi hoppas att Anna Kinberg Batra kommer till insikt om hur viktig skolgången är för forma oss till ansvarstagande individer med alla de verktyg vi behöver för att navigera både arbetsmarknaden och världen i stort.

Den verkliga grunden är ett skol- och elevfokus, så det är något att tänka på till nästa tal Anna Kinberg Batra!

Sofie Adler Kleborgh, elev och regionsordförande Sveriges elevråd – SKÅNE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.