2016/07/09 Sveriges elevråd - SVEA

Moderaterna – Skolan i fokus

 

Lördagen avslutades med Moderaterna och Anna Kinberg Batras tal. I förhållande till många andra talare under veckan pratade hon mycket om utbildning och återkopplade flera samhällsproblem till skolan, men med en märklig retorik. Bland annat ställdes föräldrars oro för att deras barn inte kommer klara nionde klass mot att det kommit många nyanlända. Det är ett skevt sätt att uttrycka sig på och vi hoppas den retoriken slipas bort snarast.

Anna Kinberg Batra talade om lärarbristen och lyfte vikten av högre lärarlöner, vilket är bra. Även jämlikheten lyftes, men gömdes bakom otydliga slagord om nolltolerans mot dåliga skolor. Vi hade hellre sett mer specifika förslag på vad skolan behöver utveckla och hur. Självklart ska inga skolor vara dåliga, och det håller vi med om.

Vi ser ändå väldigt positivt på att Moderaterna verkligen prioriterar skolan och att det får ta så stor plats i talet, det visar att de inser allvaret i skolans nuvarande utmaningar.

Ellen Öman – Vice ordförande Sveriges elevråd – SKÅNE
Anton Larsson – Ordförande Sveriges elevråd – VÄST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.