2013/07/05 bb-qwz9

Moderaternas tal – avhoppen från gymnasiet, en jobbfråga?

Det är dag fyra i Almedalen. Klockan sju denna soliga dag är det dags för Fredrik Reinfeldt att kliva upp på scenen. Det är dag fyra, moderaternas dag.

Efter gårdagens tal där det snackades mycket skola hoppades jag  att trenden skulle sprida sig. Jag väntade ett tag och en liten bit in i talet nämns skolan en gång. Lite senare nämns den en gång till. Sen väntade jag resten av talet, men det kom inget mer.

En av de saker Reinfeldt nämner om skolan är att 20 % av eleverna inte fullföljer gymnasiet. Reinfeldt ser detta som en jobbfråga då dessa elever har mycket mindre chans på arbetsmarknaden.  Det är det förvisso, men för att lösa problemet måste man gå till botten med det  – då elever hoppar av skolan måste det alltså funderas på varför. Vad är det som gör att eleven inte trivs? Hur ska eleverna få lust att gå till skolan? Idag finns det elever som blir mobbade och inte trivs i skolan. Det finns undervisning som inte hålls i på ett lustfyllt sätt och eleverna får svårt att känna sig motiverade när detta händer. Detta är problem som måste lyftas gällande avhoppen.

Reinfeldt pratar också om demokrati. ”200 år av fred har följts av snart 100 år av demokrati”, säger han. För att upprätthålla demokratin behöver hela samhället vara demokratiskt, därför måste även skolan vara det. Att ha demokrati i skolan är också ett sätt för elever att lära sig hur demokratin fungerar och sedan kan utöva det i samhället.

Jag hoppas att fler lyfter skolfrågan under resten av veckan. Allt börjar trots allt där.

/Karin von Greyerz, Förbundsstyrelseledamot

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.