2014/10/17 bb-qwz9

Motionera mera!

Elevrådskongressen 2014 närmar sig med stormsteg! Elevrådskongressen är Sveriges elevråd – SVEA:s årsmöte, där ni som är medlemmar har hela makten över vad organisationen ska tycka och göra under 2015. Det är också då ni väljer vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen eller inneha andra förtroendeuppdrag. Elevrådskongressen äger rum den 21-24 november 2014, och värdskola för kongressen i år är De Geer-Gymnasiet i Norrköping, men redan idag finns det saker att göra för att komma i rätt stämning. Skriv en motion (eller flera)!

En motion är ett skriftligt förslag. Själva ordet motion kommer av ett latinskt ord för “rörelse”, och det är alltså inte så konstigt att samma ord också kan betyda träning. Fundera över vad som är viktigt för er i ert elevråd! Vad ni skulle vilja se som fokusfråga, det vill säga den frågan som Sveriges elevråd – SVEA ska arbeta allra mest med under 2015? Har ni idéer om hur skolan kan förbättras – idéer som borde stå i Sveriges elevråd – SVEA:s skolpolitiska program? I så fall är det en god idé att skriva en motion – att motionera – till Elevrådskongressen.

Hur gör man? Ditt elevråd som är medlem i Sveriges elevråd – SVEA redan nu skriva motioner till elevrådskongressen! Skriv vad ert förslag går ut på och en kortfattad motivering eller förklaring. Sist skriver ni ert yrkande, det vill säga det ni vill att Elevrådskongressen faktiskt skall fatta beslut om. Ett exempel:

Bakgrund: Vi tycker det är viktigt med utbildade och kompetenta elevskyddsombud på skolorna.
Förslag: Sveriges elevråd – SVEA ska arbeta för att alla elevskyddsombud ska ha utbildning.

Elevrådet yrkar
att det i Verksamhetsplanen under “Arbetsmiljö – Elevskyddsombud” skrivs in “Sveriges elevråd – SEA ska arbeta för att alla elevskyddsombud i Sverige ska få utbildning.

Skicka era motioner till fs@svea.org senast den 24 oktober. Glöm inte att skriva vilket elevråd eller skola motionen kommer ifrån. Skriv även kontaktuppgifter!

Vad händer sedan? Förbundsstyrelsen läser alla motioner och diskuterar dem under ett möte före Elevrådskongressen, och skriver sedan ett motionssvar till varje motion. Där bemöter styrelsen motionens innehåll. Alla motioner och motionssvar blir tillgängliga för Sveriges elevråd – SVEA:s medlemmar två veckor före Elevrådskongressen. Samtliga motioner behandlas sedan och tas upp till diskussion under kongressen.

Vi ses i Norrköping den 21-24 november!


Sebastian Hasselström
Verksamhetsrevisor
Sveriges elevråd – SVEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.