2019/10/09 bb-qwz9

Nätverksturné med BRIS

Under hösten har vi fått en fantastisk möjlighet lyfta vårt perspektiv på elevinflytande och skoldemokrati!

Tillsammans med BRIS nätverksturné har vi besökt fem städer, Malmö, Linköping, Göteborg, Stockholm och Umeå, och berättat om vilka positiva effekter elevinflytande kan ha för både skolpersonal och elever.

BRIS nätverk samlar professionella från olika delar av samhället, den privata, den ideella och den offentliga sektorn. Alla arbetar med eller för barn. Träffarna är ett viktigt forum och vi ser varje tillfälle, där vi får möta vuxna och berätta hur de kan stötta och stärka elever och elevråd, som ett steg på vägen mot en bättre och mer demokratisk skola.

Läs mer om BRIS nätverk här!