2012/03/09 bb-qwz9

Nina Dahlman, 28 år

Nina Dahlman

Vad var eller är din roll inom SVEA?
Vi var ett tag väldigt många från Tyresö Gymnasium som var aktiva. För min del började det med att jag var funktionär på Elevrådskongressen 2000. Efter det var jag under ca två år ideell utbildare och efter studenten jobbade jag som Utbildningsutvecklare.

Vad gör du idag?
Idag arbetar jag med alkohol- och narkotikaprevention på nationell nivå. Jag hade aldrig gjort det om jag inte hade mina erfarenheter från Sveriges elevråd – SVEA, varken rent erfarenhetsmässigt och kontaktmässigt. Jag har också fått skriva metodmaterial och varit med i utvecklingen av ett delaktighetsprogram för unga att engagera sig lokalt och genomföra drogförebyggande projekt.

Vad är det bästa med att vara en SVEAn?
Allt jag har lärt mig, kontakter, kunskaper och vänner för livet. Ovärderligt! Jag minns mest styrkan i att ”vi kan och vi är unga”, att få göra något viktigt på riktig så tidigt i livet. Skolan har alltid känts mer eller mindre på låtsas, men att få arbeta med skolfrågor var på riktigt.

Hur har SVEA påverkat dig?
För mig har det varit väldigt viktigt att under tonåren få vara del av en organisation som har stärkt och gett mig kunskap om engagemang, påverkan och elevers rättigheter. Elevrådet som verktyg för att påverka har lärt mig hur jag kan gå till väga och förhandla och jag har fått se resultat av mitt och vårt engagemang, att bli tagen på allvar tror jag är något av det viktigaste för en ung människa. Att få en känsla av att jag är viktig och att få kunskap om att jag kan påverka.

 På ett annat plan har mitt elevrådsengagemang påverkat hela mitt liv, vad jag gör och vem jag är idag. Jag drivs än idag av engagemang, demokrati och organisering. Att jag har tagit en examen i sociologi är till exempel en direkt följd av detta, att jag har fått utveckla mitt intresse för demokrati, påverkan, engagemang, samhällsstrukturer, makt och jämlikhet. Det har också fått mig att våga göra och arbeta med saker som engagerar mig, jag bär fortfarande med mig insikten om att jag lever för att arbeta och att det inte bara är lönekuvertet som driver mig i det jag gör.

Ditt bästa minne från SVEA?
Det finns många! Att ha fått resa runt i hela Sverige och träffa elevrådare, att engagera andra, när jag har fått elever att inse att de har rättigheter och möjligheter att påverka sin vardag. Dessutom väldigt många roliga stunder med människor jag aldrig hade träffat annars!

Vad är det galnaste som hänt dig på en nationell träff?
Galnast och galnast… Jag tror att vi alla har olika legendariska galna minnen, framförallt beroende på vilken roll man har haft. Allt ifrån EK2000 där vi hade flera olika ministrar närvarande, till min sista utbildning på en nationell träff där jag bara blev helt nostalgisk och ledsen över att en period i mitt liv var över.

Vad är du mest stolt över i ditt elevrådsarbete?
Att vi blev tagna på allvar. När jag var engagerad i elevrådet på Tyresö Gymnasium var vi en viktig part, vi hade god kontakt med skolledningen, fick ansvar för en egen budget och genomförde tillsammans flera förändringar på skolan. Och att jag idag är en god samarbetspartner, en tidigare kollega sa att jag ”har förmågan att vara diplomatisk utan att vara tråkig”, vilket jag själv tar som en enorm komplimang!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.