2014/08/18 bb-qwz9

Nytt läsår, ett supervalår

Idag är det för väldigt många elever skolstart landet över. Det är starten på ett nytt läsår. Många förväntningar finns ute i landet. Förväntningar över att få träffa sina kompisar igen, få lära sig nya saker, få nya erfarenheter och möten och att få känna en god anda i klassrummet, tillsammans med sina lärare.

Förutom starten av ett lustfyllt år med kunskap och nya möjligheter innebär det för majoriteten av Sveriges elever att det, under detta läsår, kommer att ske val som de inte får vara med och rösta i. Den 14 september kommer där hållas val i hela Sverige. För kommun, landsting och riksdag ska riktlinjer för de kommande fyra åren att väljas fram. Många frågor diskuteras i dagsläget och en av de absolut viktigaste frågorna under supervalåret 2014 är skolan. Skolan som består till en klar majoritet av elever, där all konsekvens av diverse förslag i slutändan når eleverna, är den grupp som inte får vara med och lägga sin röst i politiken.

Politiken saknar ofta en verklighetsbild och inkludering av svenska skolungdomars önskan och åsikter i påverkansarbetet. För samtliga partier har nu valrörelsen börjat. Förslag om skolpolitik läggs från höger till vänster men, tyvärr, ofta utan förankring i vetenskap och endast för att behandla symptom istället för problem.

Vi tror på Sveriges elever och att de måste ges gehör i skoldebatten, såväl lokalt som nationellt. Vi tycker att är dags att förankra politiska beslut inom skolan i forskning. Vi vet att i ett demokratiskt klassrum måste eleven ha möjligheten att överklaga sina betyg. Vi vill att lärarutbildningen lägger större tyngd vid den praktiskt pedagogiska kunskapen.

För att ett parti ska tas på allvar i årets val får ett elevfokus inte exkluderas. Se inte bara Sveriges elever, lyssna på dem.

 

Mimmi Garpebring, Förbundsordförande
Matilda Hellström, Vice Förbundsordförande

 

För mer politiska förslag, läs vårt valmanifest:
www.valmanifestet.org

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.