2019/09/04 bb-qwz9

Om nollning i Nyhetsmorgon

Idag medverkade förbundsordförande Jennie i TV4 Nyhetsmorgon för att prata om de nollningar som sker i samband med skolans terminsstart.

Nollning kan vara en teambuildande aktivitet som får elever att lära känna varandra, tyvärr vittnar allt för många elever om situationer som spårat ur!

Jennie belyste bland annat hur viktigt det är att vi pratar om de normer och kulturer som ofta skapas i samband med nollning och hur vi kan arbeta förebyggande för en tryggare terminsstart.

Se hela inslaget:
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/12496907

Debattartikel

Jennie skriver också i Dagens Samhälle om vad skolan måste göra för att förebygga kränkningar under nollningen.

Läs hela debattartikeln!