Engagerad.se är ett av Sveriges elevråd – SVEA forum för att mötas, diskutera och utbyta information kring elevrådsaktuella ämnen. Sidan kan därför rymma olika tankar rörande samma ämnen.

Engagerad.se är en portal för Sveriges elevråd – SVEAs medlemmar i synnerhet och grundskole- och gymnasieelever i allmänhet. Här kan elever som brinner för en bättre och mer demokratisk skola mötas, dela erfarenheter och få information.

Vill du veta mer om riksorganisationen Sveriges elevråd – SVEA surfar du in på www.svea.org eller kontaktar oss på info@svea.org.

Vill du bidra till sidan?

Om du har en idé om ett inlägg du vill skriva, en film du vill göra eller en podcast du vill lägga upp är det bara att höra av dig till oss! Engagerad.se är till för er elever och vi vill att ni ska fylla sidan med era åsikter, tips och tankar om skolan. Alla kan om de vill! Skriv till info@svea.org för mer information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.