2018/03/07 bb-qwz9

Panel: Framtidens matematik

Under onsdagen deltog förbundsordförande Jakob Amnér vid ett seminarium arrangerat av Mattecentrum, om framtidens matematik. I panelen deltog utöver Jakob också Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Erik Bengtzboe, Moderaternas skolpolitiska talesperson.

Under panelsamtalet diskuterades utbyggnaden av programmering i matematikundervisningen. Vi tror att programmering är en viktig kompetens, samtidigt som vi vet att matematikundervisningen redan idag är pressad och att lärarna har svårt att hinna med. Dessutom ställer vi oss frågande till hur alla lärare ska få kompetensen att lära ut programmering? Vi vill se en kvalitativ utveckling av matematikämnet, inte att det faller offer för olika politiska viljor utan stöd i verkligheten.

Jakob påpekade också vikten av att alla elever ska kunna få tidigt stöd i sin matematikutveckling. Att tidigt hamna efter i undervisningen kan vara väldigt förödande för allt lärande, vilket vi alldeles för ofta får bevittna.