2018/12/06 bb-qwz9

Panel: Skolinspektionens dag

Skolinspektionens dag är en konferens för rektorer, huvudmän, skolchefer och övriga med styrande och strategiska funktioner i skolan. I år arrangerades tre konferenser, en i Stockholm, en i Malmö och en i Göteborg. Konferensen hade i år fokus på två olika områden; skolans arbete med de elever som vill komma längre i sin utveckling, och huvudmäns och skolledares organisering och ledning av arbetet för att utveckla en god kvalitet i utbildningen.

Under konferensen fick deltagarna ta del av resultat och granskningar kring hur skolans undervisning anpassar sig till högpresterande elever. Resultaten som presenterades visade att många högpresterande elever inte möter tillräckligt stora utmaningar och att undervisning anpassas dåligt efter deras förutsättningar.

Under konferensen deltog vår förbundsordförande Jakob Amnér i ett panelsamtal där han pratade om hur skolan kan bygga en mer individanpassad undervisning, om att skolpersonal behöver bättre verktyg för att inkludera elever i en meningsfull dialog och om hur elever upplever trygghet och studiero i skolan.

Budskapet från Jakob var tydligt. Alla elever har rätt att känna trygghet i skolan, mötas av höga förväntningar och att skolan behöver resurser för att också kunna finnas där som ett stöd.

 

Via länken kan ni se panelsamtalet från Göteborg:

https://www.youtube.com/watch?v=FKeF9mZRaME&list=PL-OlNcr2WgnUP0GIbWAVDhNBtMOk7R4TM&index=5