2018/05/09 bb-qwz9

Panelsamtal om elevhälsa i toppklass

Idag deltog vi i ett panelsamtal under ett frukostseminarium som Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM arrangerade! Seminariet handlade om det material SPSM tagit fram, “Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi”. Panelsamtalet gick ut på att de olika deltagarna fick diskutera hur elevhälsan ska kunna nå toppklass.

Deltog i samtalet, förutom förbundsordförande Jakob Amnér, gjorde representater från SPSM, Lärarnas Riksförbund, Socialdepartementet och rektorn för Täljegymnasiet i Södertälje.

Jakob lyfte vikten av att samtala med eleverna, ta reda på vad de tycker är problematiskt och diskutera lösningar! Jakob lyfte också samverkan – staten måste gå in och ta ett större ansvar för hur det ska gå till, och att psykisk hälsa är något som kan uppstå i skolan men också något en kan ta med till skolan. Oavsett vilken så krävs verktyg för att hantera det!

Till sist lämnade Jakob ett krav till kommunpolitikerna inför valet:

“Ställ krav på att alla skolor ska ha elevskyddsombud och se till att de får utbildning!”


Vill ni se panelsamtalet? Hela seminariet finns som webbsändning, om ni följer länken nedan!

https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/nyheter/nyheter/elevhalsoarbete-i-toppklass/