2018/03/21 bb-qwz9

Panelsamtal om unga som vill bli lärare

Tisdagen den 20 mars deltog förbundsordförande Jakob Amnér i ett panelsamtal vid Lärarförbundets seminarium om lärarförsörjningen. Panelsamtalet baserades på en rapport Ungdomsbarometern gjort som visar att många unga faktiskt vill bli lärare, samtidigt som många unga också har en lite felaktig bild av yrket.

Jakob diskuterade tillsammans med Maria Guthke, Lärarförbundet Student, om hur vi ska få fler unga att söka sig till lärare. Jakob lyfte här vikten av att skolan behöver bli en bättre förebild och att elever känner att läraryrket är något attraktivt när de själva går i skolan. Han lyfte också vikten av en välfungerande studie- och yrkesvägledning och berättade om exempel på hur elever avråtts från att söka till lärare, när de ansetts vara ”för duktiga”.


Vill ni se panelsamtalet så finns det här:

https://www.lararforbundet.se/artiklar/saa-ser-unga-paa-lararyrket