2018/06/20 bb-qwz9

Panelsamtal SPSM-Dagarna!

Igår, tisdagen den 19 juni deltog vi vid Specialpedagogiska Skolmyndighetens konferens för sina medarbetare, SPSM-dagarna. På konferensen var förbundsordförande Jakob Amnér med i ett

panelsamtal för att diskutera bland annat myndighetens stödverksamhet, barns rätt till en kvalitativ skolgång och elevhälsa. Andra deltagare i panelen var Åsa Ernestam från SKL, Hanna Kindén från Skolinspektionen, Charlotta Karlsson-Andersson från Örebro kommun och Kenneth Karlsson från Barn- och ungdomshabiliteringen.

Under samtalet lyfte Jakob hur vilket viktigt arbete SPSM gör för att stärka alla elevers rätt till att nå sin fulla potential i skolan. Att stödverksamheten och specialskolorna är så otroligt viktig för många.

I en diskussion om mobbning markerade vi med tydlighet att det är ett begrepp som inte bör användas.
– ”Det är ett svek mot den elev som blir utsatt för kränkningar, övergrepp, våld eller diskriminering att förminska det genom att klumpa ihop det i begreppet mobbning, bara för att det sker inom skolans väggar”.
Utöver det diskuterades också elevhälsan. Hur inkludering av elever i diskussionen stärker det förebyggande arbetet och effektiviserar åtgärderna. Jakob var också tydlig med att systemet i sig är problematiskt och gör att elever faller mellan stolarna eller ställs i kö. Fler måste anställas, det måste införas maxtak och vårdkedjan måste ses över.