2018/04/25 bb-qwz9

Panelsamtal under Barnrättsdagarna i Örebro

Under tisdagen, den 24:de april, deltog förbundsordförande Jakob Amnér i ett panelsamtal under Barnrättsdagarna i Örebro. Panelen bestod, förutom Jakob, av representanter från Barn- och elevombudet, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och en f.d. rektor. Samtalet handlade om ifall skolan verkligen är en plats för alla.

Enligt Barnkonventionens artikel 28, har “alla barn rätt till utbildning på grundval av lika möjligheter”. Är det verkligen så idag?

Alla fyra representanter samlades i att skolan idag inte är tillräckligt tillgänglig och diskuterade vilka åtgärder som krävs för att förändra det. Jakob lyfte vikten av en tillgänglig elevhälsa, elevinflytande i skolan och förutsättningar för en bättre resursfördelning.


Vill du läsa mer om Barnrättsdagarna? Läs mer här!