2018/05/17 bb-qwz9

Panelsamtal vid ICMEO

Den 16/5 deltog Förbundsordförande Jakob vid ICMEO – International Conference on Men and Equal Opportunities, där skolverket arrangerade ett seminarium, “Promotion of Equality through Education”. Jakob stod i en panel tillsammans med Lina Hultqvist och delgav elevperspektiv av arbetet med jämställdhet i skolan, elevers inflytande och sex- och samlevnadsundervisning.

Jakob lyfte hur arbetet med alla tre områdena ser otroligt olika ut. Det kan skilja stort bara från det ena klassrummet till det andra, i samma skola. Överlag har vi i Sverige bra lagstiftning och läroplaner kopplat till ämnet men att det många gånger är svårt att översätta det i praktiken. Många lärare saknar verktygen som krävs för att hålla viktiga men svåra diskussioner om exempelvis identitet, samtycke eller olika former av övergrepp.

Vi ser också hur kravet om att skolan måste agera vid varje fall av när elever utsätts för diskriminering, övergrepp eller kränkningar inte efterföljs. Det göra att elever tappar förtroende för systemet och tystnadskulturen kan breda ut sig.

Vi vill se åtgärder för att säkerställa att alla lärare har rätt verktyg för att undervisa, att inaktuellt material sorteras bort och att nolltidernas mot övergrepp, kränkningar och diskriminering blir realitet på alla skolor!