2019/06/27 bb-qwz9

Politiker och huvudmän måste ta ett större ansvar för elevers mående!

I mina ögon är det en fundamental sak att alla ska må bra på sin arbetsplats.

Skolan är Sveriges största arbetsplats och trots att många elever mår dåligt, så görs inte rätt saker för att åtgärda de problem som finns. Den svenska skolan måste ta nya tag och formas ut på rätt sätt. Skolsystemet idag är en bidragande faktor av att de unga mår dåligt.

När elever ges förutsättningar för att må bra kommer också fler elever att lyckas. Elever som mår bra känner trygghet som på kan skapa en trygg inlärning, som bildar kunskap och bidrar till att eleven senare kan lyckas.

Det är dags att ta ansvar för skolan och se till att eleverna mår bra!

Anes Asic – Styrelseledamot, Sveriges elevråd – SVEA