2018/03/14 bb-qwz9

Prisutdelning på Nordiska skolledarkongressen

Sveriges elevråd – SVEA har en plats i juryn som utser vinnaren av Stora Skolledarpriset, vilket delas ut var annat år på Nordiska Skolledarkongressen. I år, likt förra omgången då det delades ut, så var det representanterna i juryn från oss och från Sveriges elevkårer som delade ut priset.

Jakob Amnér representerade organisationen vid kongressen och var också den som delade ut priset. Priset gick i år till Hans Jakobsson, ABB Industrigymnasium i Västerås.

“Hans Jakobsson är en otroligt välförtjänt vinnare, som ledare för en skola med starka kunskapsresultat, ett målinriktat arbete och en tydlig prioritering av elevinflytande.”
– Jakob Amnér

Sveriges Skolledarförbund vill genom sitt pris uppmärksamma skolledarnas avgörande betydelse för barns och elevers utveckling och lärande. Det gäller i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Priset syftar till att lyfta vikten av ledarskap och skapa intresse för och att bidra till ett framgångsrikt ledarskap.

Grattis Hans!