2010/07/05 Sveriges elevråd - SVEA

Problem i skolan? No shit!

Jag var just på ett seminarium med Lärarnas riksförbund, ett av två fackförbund för lärare.

Likvärdigheten i skolan, kunskap i centrum. Jag har hört det förut. Det pratas om om förstatligande av skolan och tidigare kunskapsprover och betyg.

Alliansen skriver in i skollagen att alla som halkar efter ska ha rätt till hjälp. Det är bra, men kommer de öka resurserna till skolan för att se till att eleverna får den hjälp de behöver? Det håller de väldig tyst om. Varför? Jo, för att de kanske inte kommer öka lärartätheten och kanske för att alla skolor inte kommer ha råd att ha skolpsykologer och kuratorer.

Socialdemokraterna kritiserar att de inte är inbjudna till att delta i besluts- och förhandlingsprocesserna. De är noga med att poängtera att de tycker samma som Alliansen kring de lösningar de har, men ger inga konkreta förslag på vad som ska förändras.

Jag blir trött på vuxnas sätt att konstant diskutera problem, problem och problem. Tänk om de istället fokuserade på en lösning, diskuterade med alla parter kring lösningen under seminariet och kanske för en gångs skull fick till stånd något konkret.

Jag hoppas att nästa seminarium blir mer inspierande och upplyftande.

/Tobias Jobring, förbundsordförande

 

, , , , , , ,

Comment (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.