2020/02/27 bb-qwz9

Projekt: Min rättighet en självklarhet!

På bilden från vänster: Northina, Alva och Maja.

Vad innebär projektet?
Vi ska tillsammans samla information om elevers rättigheter för att sedan skapa en folder, en kampanj och en workshop som är anpassad för elever i högstadiet och gymnasiet.

Varför är ni engagerade?
Vi blir engagerade av det faktum att vi kan lyfta upp problem som finns för elever i Sverige. Vi vill jobba för att skolan ska bli en trygg och bra miljö för alla!

Skolan är en så stor del av våra liv och därför är det så viktigt att den är välfungerande och ger oss framtidshopp!


Av och för elever!
Sveriges elevråd – SVEA är en organisation av och för elever. Alla våra elevrådsutvecklare är elever som engagerat sig för att tillsammans arbeta mot en bättre och mer demokratisk skola.

Som elevrådsutvecklare kan du göra allt från att driva projekt, utbilda elever i elevrådsarbete till att vara med och planera arrangera våra nationella träffar!


Vill du engagera dig hos oss? Klicka in på https://svea.org/bli-engagerad/ för att läsa mer och skicka in en intresseanmälan!