2020/04/23 bb-qwz9

Rapportsläpp: Psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga

Tisdagen den 21 april arrangerade organisationen Suicide Zero ett webbinarium i samband med att de släppte rapporten: Tio år utan förbättring: Nu krävs stora insatser för ungas psykiska hälsa.

Första vice förbundsordförande Chiara deltog i webbinariets efterföljande panelsamtal tillsammans med Ing-Marie Wiselgren som är nationell samordnare i psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Regioner, Hilda Johnsson, kurator och social koordinator på Linköpings kommun och Klas Bergling från Tim Bergling Foundation.

I rapporten går det bland annat att läsa att det under 10 år inte har skett någon förbättring i självmordsstatistiken bland barn och unga. I gruppen unga mellan 15-24 har självmorden ökat samtidigt som självmorden i andra grupper har minskat.

Rickard Bracken, Generalsekreterare för Suicide Zero modererade webbinariet och i genomgången av rapporten lyfte han bland annat att skolan kan vara en bidragande orsak till ungas psykiska ohälsa. Statistik visar att fler elever känner sig otrygga i skolan och att fler unga upplever ökad stress i skolan.

I rapporten kräver man riktade insatser mot den svenska skolan som en del i att förebygga ungas psykiska ohälsa.

Under panelsamtalet pratades det om vad som egentligen behöver göras för att agera mot ungas pysikska ohälsa.

Både Chiara och Hilda lyfter de kunskapsluckor som finns bland både unga och personal på skolan när det handlar om psykisk ohälsa.

– Vi ser kunskapsluckor hos barn och personer som jobbar i skolan. Vi måste fylla kunskapsluckorna för att ge verktyg och strategier för att kunna möta elevers dåliga mående. Vi är duktiga på att konstatera saker men hur tar vi det vidare? säger Hilda

Claes Bergling lyfter de förebyggande insatserna, och säger att det är där skillnaden kan göras, det finns inget som konkurrerar med de förebyggande insatserna.

När Chiara får frågan vad hon tror är absolut viktigast för att unga ska må bättre i skolan svarar hon:

– Inom ramarna för elevhälsa och psykisk ohälsa så handlar det att elevhälsan ska finnas på varje skola, med skolkurator, skolpsykolog och skolsköterska med rätt kompetens.

Sen skulle jag satsa på att utbilda skolpersonal, som lärare, rektorer och elevhälsoteam till att lära sig mer om elevinflytande. Hur tar vi vara på elevers röster och vilka forum och mekanismer vill skolan etablera på för att kunna inleda en dialog med eleverna?

Vill ni se hela samtalet i sin helhet? Gå till Suicide Zeros webbinariumet här


Vill du läsa mer om Sveriges elevråd – SVEAs skolpolitik? Här hittar du vårt Skolpolitiska program.