2018/07/01 bb-qwz9

#RÄTTBETYG

Sveriges elevråd – SVEA är i år på plats i Almedalen med ett tydligt budskap; rättssäkra betygen, nu!

För oss är rättssäkerheten i betygssättningen en viktig principfråga, eftersom det är ett myndighetsutövande som blir till beslut. Många tar för givet att vi kan överklaga parkeringsböter, ett beslut om bygglov eller domar utfärdade i domstol. Att överklaga ett myndighetsbeslut är en viktig rättighet i vår demokratiska rättsstat och ändå kan elever inte överklaga sina betyg. Den enskilde läraren fattar på uppdrag av regeringen, genom skolans styrdokument, beslut som kommer ha stor betydelse för den enskilde eleven.

På samma sätt som med väldigt många andra myndighetsbeslut som går att överklaga, gör lärare en subjektiv bedömning. Det innebär att det ibland blir fel och sker misstag, vilket vi ser förekomma hela tiden. Vi ser ett samband mellan att elever själva är medvetna om att fel förekommer och att många är pressade och känner hög stress inför betygsättningen. Det skapar en oro, där betygen sätts i fokus snarare än kunskapsutvecklingen.

Det är alltså lätt att konstatera att dagens betygssystem är orättvist och rättsosäkert. Det har också under våren riktats kritik mot kunskapskraven. Kritiken går ut på att de är alltför svårtolkade, vilket är något som vi påvisat sedan införandet 2011. Elever har också tydligt uttryckt att de inte har tillräcklig insyn och förståelse för sin kunskapsutveckling, något som de har rätt till enligt lag.

Vi tycker inte det är bra att det finns stora skillnader i bedömningen av elevers kunskaper mellan olika lärare och att det finns systematiska skillnader mellan olika skolformer. Betygen tappar inte bara sitt värde, det skapar också otroligt mycket orättvisa. Mycket till följd av att betygssystemet är illa utformat. Därför vill vi att att betygskraven ses över med utgångspunkt i forskning och under medverkan av elever och lärare. Vi vill också att de nationella provens syfte och funktion utreds.

Vi litar på lärare och att de gör ett bra jobb. Men i de fall där lärare sätter betyg som strider mot styrdokumenten, måste betygen kunna överklagas. Det kommer i sin tur ställa krav på lärare att motivera sina betyg, något vi är övertygade om att de klarar av att göra.

Rättssäkra betygen, nu!

/Sveriges elevråd – SVEAs delegation i Almedalen genom förbundsordförande Jakob Amnér


Under veckan kommer vi publicera inlägg och videor här på engagerad.se och på våra sociala medier, för att vi vill se en förändring. Var med och bidra du med under #rättbetyg.

Tillsammans skapar vi ett rättvisare och mer rättssäkert betygssystem!