2016/09/06 bb-qwz9

Regeringen har lyssnat

Idag nåddes vi av den glädjande nyheten att regeringen vill satsa 400 miljoner kronor för att skolor runt om i landet ska kunna stärka sin elevhälsa. Det blir alltså en möjlighet för skolor att söka stöd för att exempelvis anställa fler kuratorer i skolan, något som Sveriges elevråd – SVEA efterfrågat i flera år.  

Att satsa på elevhälsan ger effekt på många nivåer och blir därför väldigt viktigt för att stärka elever i sin vardag. När vi har en elevhälsa som är tillgänglig lyfts en tung arbetsbörda från lärare. I dagsläget behöver lärare rycka in som kurator eller skolsköterska när elevhälsoteamet inte räcker till. Att ha en tillgänglig elevhälsa ökar också tryggheten i skolorna då elever kan få professionell hjälp och stöd, något som är absolut nödvändigt när vi ser att den psykiska ohälsan hos unga ökar runt om i landet.

– Regeringen visar nu att de tar elever på allvar, säger förbundsordförande Julia Lindh. Att ha en tillgänglig och förebyggande elevhälsa på sin skola borde vara en självklarhet för alla elever.

För oss är det här en viktig satsning, och någonting som vi jobbat ivrigt med de två senaste åren. Vi är väldigt glada att arbetet med vår fokusfråga “En tillgänglig och förebyggande elevhälsa” har lönat sig och gett resultat. Det är en otroligt viktig fråga för elever idag, och med regeringens satsning kommer vi ett steg närmare en skola där alla elever får förutsättningar att lyckas.

 

Sveriges elevråd – SVEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.