2020/03/09 bb-qwz9

Regionskongress – Region STHLM

Torsdagen den 5 mars träffades elever från hela Region STHLM för att besluta om vilka frågor regionen ska arbeta med under det kommande året!

Årets årsmöte hölls på Hälsans Hus på södermalm mitt i Stockholm. På plats var medlemmar från Region STHLM. Elias och Emil från Sveriges elevråd – SVEAs förbundsstyrelse agerade mötesordföranden.

Under årsmötet valdes nya förtroendevalda till Sveriges elevråd – STHLMs styrelse, regionens medlemmar valde också nya verksamhetsrevisorer och en ny valberedning.

Medlemmarna beslutade att Region STHLM ska fortsätta arbetet med att skapa länkar mellan medlems-elevråden genom regelbundna träffar. De beslutade dessutom att styrelsens fortsatta arbete ska fokusera på lärandet av demokratiska processer.

Vi frågade Paris, som valdes till ny ordförande för Sveriges elevråd – STHLM, varför är du engagerad?

Jag är engagerad för att jag vill ändra på hur alla ser på elevråd och elevkår. Jag vill försöka att få med fler elever som vill vara med för att de tycker att det är kul och inte bara för att de måste vara med!

Paris, nyvald ordförande för Sveriges elevråd – STHLM


Vill du läsa mer om Sveriges elevråd – STHLM? Klicka in på svea.org/regioner!