2018/07/04 bb-qwz9

Renée berättar om #rättbetyg

Jag har gått på ett distansgymnasium och där fungerar betygssättningen på ett annorlunda sätt. Vi får handledning via lärare genom kursen, och sedan examineras vi muntligt via en extern lärare. Detta sker via ett videosamtal, med en människa man aldrig träffat förut! Jag brukade ofta bäva inför dessa examinationer, då jag under denna tid hade socialfobi.

När jag skulle examinera en kurs i samhällskunskap mötte jag min examinator som jag upplevde som oengagerad och lite kylig. Det gjorde mig mer nervös och ängslig och påverkade min prestation enormt. Som hen sa, hade jag presterat på A-nivå genom kursens gång, men mitt muntliga framträdande låg på C-nivå. Jag fick ett B som slutbetyg.

Man kan argumentera för att B är ändå ett rätt bra betyg, men ett B eller ett A kan vara avgörande för meritvärdet när man söker vidare för högskolestudier. Jag hade gärna velat se möjligheten att kunna komplettera detta enstaka tillfälle som sänkte mitt betyg. Det hade varit möjligt om elever hade rätten att överklaga ett betyg.

Därför tycker jag vi ska rättssäkra betygen, nu!


Under veckan kommer vi publicera inlägg och videor här på engagerad.se och på våra sociala medier, för att vi vill se en förändring. Var med och bidra du med under #rättbetyg. Läs gärna mer om kampanjen här, eller vår debattartikel på ämnet här

Tillsammans skapar vi ett rättvisare och mer rättssäkert betygssystem!