2010/09/07 Sveriges elevråd - SVEA

Politikerna fel ute gällande betyg

Jag hade skrivit ett långt inlägg om Skolfronts partiledardebatt om skolan. Men det försvann, så det blir ett kortare med två perspektiv jag tycker saknas i betygsdebatten, som var en av de heta frågorna i Skolfronts debatt.

1. Frågan om betygsskalan ska ha tre, fem eller sju steg verkar aldrig ta slut. Partier är  oeniga, systemen har bytts om vartannat och nu får vi snart en ny betygsskala igen.

Jag tycker att debatten om betyg har hamnat på fel nivå. Istället för att debattera i hur många steg betygen ska ges skulle jag vilja diskutera hur vi på bästa sätt mäter olika typer av kunskap. Idag har vi ett betygssystem som fokuserar på teoretisk kunskap som kan mätas genom prov och tester. Samhället behöver en kunskapsmångfald och skolan ska uppmuntra och värdera olika former av kunskap. Till exempel social och praktisk kunskap. Idag vet vi väldigt lite om hur annan kunskap än teoretisk mäts. Det behövs mer forskning kring betyg och bedömning och en modigare regering som vågar diskutera kunskapsbegreppet, som pratar om vilken kunskap som är viktigt idag och i framtiden och som satsar pengar på att ligga i framkant vad gäller forskning.

2. Förutom att prata om vilken betygsskala som är bäst diskuteras från vilken årskurs betyg ska ges. Alliansen säger sexan, de rödgröna säger sjuan. I Skolfront debatterade partiledarna om varför det är viktigt med betyg och omdömen från låg ålder.

Maud Olofsson sa att betyg i tidigare åldrar kommer göra att elever med särskilda behov lättare upptäcks och får hjälp. Hon tog elever med dyslexi som exempel. Detta stämmer inte överens med den verklighet jag ser när jag är ute på skolorna. Vi har en fantastisk lärarkår som i de allra flesta fall är kompetenta att se när en en elev behöver särskilt stöd. Problemet är att det saknas resurser för att tillgodose varje elevs behov. För en elev med dyslexi hjälper det inte med fler prov. Det behövs speciallärare som kan stötta och jobba med arbetsmetoder utifrån individen. En stark skolhälsovård är också viktigt. På varje skola måste psykologer, som kan ge elever en diagnos, finnas tillgängliga för att kunna ge elever rätt stöd.

Förutom en relevant betygsdiskussion saknas hållbar, blocköverskridande skolpolitik. Om skolan fortsätter vara ett politiskt slagfält kommer vi aldrig få en skola i världsklass. Det som beslutas om skolan i Rosenbad är långt ifrån verkligheten i klassrummen. Nya reformer tar lång tid att förverkliga och förankra i skolans värld. Med nya reformer vart fjärde år hinner skolan aldrig anpassa sig. De som förlorar är eleverna.

Skolfronts program var iallafall bra, kolla in det!
Och för mer läsning om hur skolan kan bli världsbäst, kolla in vårt valmanifest där vi presenterar schyssta lösningar på de stora problemen i skolan.

/Sofia Brändström, vice förbundsordförande

, , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.