2014/12/05 bb-qwz9

Samarbeta för Sveriges elever

Den 22 mars är det dags för extra val. Vad händer med skolan?

Efter att Sverigedemokraterna bröt mot praxis och fällde regeringens budgetförslag ser vi nu att det bara finns ett alternativ för att Sveriges utveckling – ett blocköverskridande samarbete.

I dag befinner sig Sveriges elever i en otrygg skolsituation. Betygen styr diskussionen och elevernas rätt till inflytande marginaliseras. Elevhälsan är bristfällig, pedagogiken och undervisningen skriker efter forskningsunderlag. Politiska partier prioriterar prestige och upprätthållandet av demokratiska procedurer istället för demokratiska värderingar i ett läge där de demokratiska värderingarna i samhället verkar stå på spel.

Vi har just nu en riksdag och regering utan handlingsutrymme, därmed har vi en handlingsförlamad skola. Oviljan att gå ihop för att säkerställa Sveriges trygghet och ambition om ett varmare och mer inkluderande land leder till en “kunskapsnation” utan kunskapsutveckling.

Sveriges riksdagspartier har nu en sista chans. Denna chans måste nyttjas för ett prestigelöst blocköverskridande samarbete för skolan, där långsiktighet, trygghet och samsyn under den kommande mandatperioden måste prägla svensk politik fram till valet 2018.

Samarbetar Sveriges riksdagspartier kan vi bygga en hållbar skola med tillgänglig och förebyggande elevhälsa, starkare värdegrund och en stark skolforskning. Sveriges elever behöver tryggheten mer än någonsin.

Dags för samarbete – dags att sätta eleverna i fokus.

Matilda Hellström

Tillträdande Förbundsordförande

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.