2019/06/28 bb-qwz9

Sätt elevernas välmående i fokus!

Elevhälsoteamet är en viktig resurs i arbetet mot den psykiska ohälsan i skolan. Att elever mår bra är grunden för att de ska kunna nå sin fulla potential och för att de ska kunna genomföra sina studier. Men ofta kan det vara svårt att få det stöd man behöver. Ofta brister elevhälsans tillgänglighet trots att det står lagstadgat att elever ska ha tillgång till ett elevhälsoteam.

Elevhälsans fokus bör ligga på att arbeta förebyggande och inte enbart med akuta fall. Elevhälsan ska vara en del av arbetet för att motverka ohälsa, diskriminering och kränkande behandling på skolan. För att möjliggöra detta krävs det att det öronmärks mer pengar till elevhälsan för de ska ha möjlighet att uppfylla alla elevers enskilda behov.

Trots att elevhälsan finns på plats kan den ofta kännas ganska distanserad och obekant. Om elevhälsoteamet skulle röra sig i skolbyggnaden ute bland eleverna skulle det öka tryggheten och fler skulle våga besöka dem. 

Vi måste sträva efter en trygg och tillgänglig elevhälsa för alla!

Elias Charbachi – Styrelseledamot, Sveriges elevråd – SVEA