2012/05/08 Sveriges elevråd - SVEA

En individanpassad skola ger ALLA elever möjligheten att nå målen.

Idag vid 10.30 ställde Jan Björklund, utbildningsminister, Nyamko Sabuni, biträdande utbildningsminister och Erik Ullenhag, integrationsminister sig på rad i Rosenbad för att presentera ett reformförslag för hur segregationen i svensk skola ska minskas. Diskussionen uppkom från en rapport som Skolverket släppt om hur likvärdigheten i den svenska skolan minskar.

I rapporten nämns segregation som en delorsak till att resultatskillnaderna ökar, samtidigt som flera andra orsaker radas upp. Regeringen har valt att ta fasta på just segregationsaspekten, vi anser att den bara är en del av problematiken och att likvärdighet inom den svenska skolan inte uppnås genom att enbart fokusera på segregation.

Rapporten från skolverket fokuserar på likvärdighet. En likvärdig skola för alla de 888658 elever som gick i grundskolan i höstas. Regeringen fokuserar på en av faktorerna som påverkar likvärdigheten. Att tillägga är att likvärdighet inte innebär att alla ska få exakt samma undervisning med exakt samma medel, likvärdighet är att alla ska ha möjligheten att nå samma mål, de som beskrivs i skolans styrdokument. En skola som inte är likvärdig drabbar inte bara elever med utländsk bakgrund vilket regeringen verkar tro, utan alla elever i skolan. Att resultaten skiftar mellan olika svenska skolor beror inte på att vissa elever är utlandsfödda.

Nu är det dags att ta begreppet individanpassad undervisning på allvar, alla elever måste få chansen att nå målen utifrån sina egna förutsättningar. Att göra som regeringen och klumpa ihop alla utlandsfödda i en och samma grupp är inte ett sätt att anpassa undervisningen till varje elev. Vi tror att alla tjänar på att få det stöd de behöver, och det ska inte spela någon roll huruvida du har högutbildade föräldrar, är utlandsfödd, är kristen, hör dåligt eller  har extremt lätt för dig i skolan, du ska ha rätt att nå din egen fulla potential. Att klumpa ihop en grupp människor som mellan sig har otroligt olika förutsättningar till en grå massa som man kallar invandrare är inte rätt väg att gå om det är varje elev vi ska fånga upp.

Vi säger inte att det inte är ett problem att skolan är segregerad, men det är bara en sida av ett mångsidigt problem. Faktorn behöver lyftas som en del i debatten om likvärdighet i skolan men vi hoppas innerligt att debatten inte stannar där. Vi hoppas att reformerna som i slutändan införs är anpassade för att fånga upp alla elever.

Snälla Jan Björklund, sluta se eleverna som en grå massa indelad i olika kategorier och börja se varje elev som en egen individ med sin unika kombination av förutsättningar, denna snabbfix av mer grundmurade strukturproblem kommer inte lösa något på lång sikt. Att bara få upp statistiken genom att separera de nyanlända från den löser inget mer än en snyggare siffra. Se istället över hur du kan skapa en skola som håller idag såväl som imorgon där alla elever, oavsett bakgrund, kan nå till sin fulla potential.

 

Mimmi Garpebring

Förbundsordförande, Sveriges elevråd – SVEA

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.