2018/12/13 bb-qwz9

Seminarium: Hälsa och livsvillkor bland unga HBTQ-personer

Den 23 november arrangerade FORTE: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ett frukostseminarium om rapporten; Hälsa och livsvillkor bland unga HBTQ-personer, vad vet vi och vilka forskningsbehov finns? 

Richard Bränström har skrivit rapporten som är en forskningssammanställning över olika resultat av de senaste årens forskning kring hälsa och livsvillkoren för unga (13-25 år) homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq) personer.  

Rapporten bekräftar på många sätt den bild som vi har av hur situationen ser ut för unga hbtq-personer. Bland annat att både den psykiska och fysiska hälsan generellt är sämre och att vi har mycket kvar att jobba med för att förhindra diskriminering och ta bort stigmatisering.

Under seminariet deltog förbundsordförande Jakob Amnér i ett panelsamtal för att diskuterade rapportens resultat. Jakob lyfte fram att våra medlemmar anser att en inkluderande sex- och samlevnadsundervisning är ytterst viktig, att elevhälsan har resurser att arbeta förebyggande samt att personal har kompetens att möta alla elever. Ingen elev ska behöva mötas av okunskap, direkt eller indirekt diskriminering i skolan, till följd av att skolpersonalen inte har tillräcklig kunskap.