Skollagen

Skollagen stiftas av riksdagen och här finns de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Här finns också övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.

Skollagen (Skolverkets hemsida)

Läroplaner

Regeringen fastställer läroplanerna och i dessa anges skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål. Läroplanerna innehåller olika huvudområden, t ex. kunskaper och elevernas ansvar och inflytande. Även i under dessa huvudområden finns mål och riktlinjer för arbetet. Dessa mål är uppdelade i två delar:

-Vad ska skolan sträva mot att eleverna utvecklar

-Vad ska skolan se till att alla elever uppnår?

Läroplaner (Skolverkets hemsida)

 

Arbetsgruppen för elevers rättigheter har även gjort en film där de förklarar hur ramlagar och skolans styrdokument fungerar och hur de samverkar. Den kan ses här:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.